El Papalote Azul

Tian Zhuangz-Zhuang.
Ficción. 1993. China.
Duración: 138′
Con: Lu Liping, Yi Tian